MEMOHON KELUARGA TETAP DALAM ISLAM

MEMOHON KELUARGA TETAP DALAM ISLAM

“ Ya Tuhanku, terimalah kebaktian kami. Sungguh kau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang selalu     tunduk  dan patuh kepada Engkau dan jadikanlah  di antara anak cucu kami  umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah doa kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha     penerima taubat lagi maha penyayang”

(AL-BAQARAH,127 HINGGA 128)

Leave a Comment

Your email address will not be published.